Samtidig introduserer denne modellen mange grensesnitt og påfølgende forsoningsprosesser for å få den til å fungere. Hvis du forestiller deg at disse sentrale nodene i modell B er banker, så har disse nodene komplette avdelinger, bestående av IKT og administrativt personell, for å kontrollere dette. La oss starte med å ta en helt grunnleggende titt på hvordan blokkjeden er programmert – altså det underliggende teknologiske designet.

På denne måten kunne man plutselig få blokkjeden til å gjøre en hel del mer enn å bare overføre penger fra én lommebok til en annen. Ethereum var banebrytende da det ble lansert, fordi det for https://cryptodaily.no første gang ga utviklere muligheten til å bygge sine egne applikasjoner på toppen av blokkjeden. Bitcoin er begrenset til å understøtte transaksjonsflyten til en desentralisert kryptovaluta.

De som virkelig har tro på blokkjede-teknologi er overbeviste om at vi kommer til å se den brukt på flere og flere områder i hverdagen vår. Det utvikles stadig nye, banebrytende prosjekter som identifiserer sektorer og strukturer der teknologien implementeres. Hva hvis hvem som helst i verden kunne digitalisere en hvilken som helst verdi og selge den videre til en hvilken som helst annen person – hvor som helst i verden?

I transaksjonshovedboken ligger samtlige transaksjoner, med sine respektive hash-er, offentlig og tilgjengelig for nettverket og allmenheten for øvrig. Dersom du sender penger i form av kryptovaluta vil transaksjonen din ha en unik hashsom foreviges i det offentlige Excel-arket. Og dermed har man lykkes med å skape en transaksjonshovedbok som er helt og holdent offentlig og desentralisert.

Andre typer applikasjoner er online spill, stemme applikasjoner, aksjehandel, personlig ID og autentisering, forsikring, supply chain tracing og kapitalforvaltning. Men det er viktig å presisere akkurat hvor trygg en blokkjede er. Og spesielt dersom man sammenligner den med tjenestene som tilbys i dag. Det er en enorm forskjell mellom de to, og det er motsetningen sentralisering/desentralisering som utgjør denne forskjellen.

  • Når denne modellen ble lansert i 2009 ble den kjent som Blockchain 1.0.
  • Men det er viktig å presisere akkurat hvor trygg en blokkjede er.
  • Hvordan nye blokker blir til avhenger av hvordan blokkjeden er designet.
  • På engelsk kalles dette for et trustlesssystem, altså et system som ikke er avhengig av tillit.

Da forstår du litt mer om hvordan de forskjellige komponentene på blokkjeden fungerer. På tide å gå mer inn i hvordan en blokkjede opererer i det daglige. Denne teknologien er nemlig i aller høyeste grad i bruk i dag. I denne guiden går vi gjennom hva blockchain er, hvordan det fungerer i praksis, samt hvor teknologien synes å være på vei.

Ikke i form av navn eller ansikter, men i form av at alle i hele verden med tilgang til internett kan se alle transaksjonene som noensinne har inntruffet på blokkjeden. Dermed gir denne teknologien også gjennomsiktighet, som i sin tur fører til ytterligere trygghet, fordi alle enkelt kan si seg enige i det som har skjedd på blokkjeden historisk sett. All reell flytting av midler foregår hos din bank, og hos banken til mottaker.

Noe av bakgrunnen til Bitcoin var finanskrisen i 2008, der man så hvordan banker hadde misligholdt ansvaret sitt for kundenes penger. På en blokkjede har man ikke dette problemet, nettopp fordi blokkjedens sikkerhet kan likestilles med nettverkets størrelse. Dagens verden er stort sett en sentralisert (centralized) verden. Vi er avhengige av “trusted third parties” (TTP’s) til å behandle transaksjoner fra A til B. Slik som banker og logistikkselskaper, men også digitale selskaper slik som Spotify, AirBnB, Netflix og Facebook. Handelstransaksjoner, som Bitcoin, er den mest kjente applikasjonen som kjører på Bitcoin Trader erfaring-teknologi.

Dersom du gjør deg godt kjent med informasjonen vil du være en hel del bedre rustet til å både spekulere om framtiden, samt gjøre gode investeringer. Desentralisering (decentralization) https://cryptodaily.no/bitcoin-trader/ demper disse ulempene, men er likevel suboptimal. Med denne modellen er man fremdeles sterkt avhengig av et lite antall nøkkelspillere, og disse har fremdeles mye makt.

blockchain

Alt av offisielle papirer på huset kom som en del av pakka – det var altså mulig for hvem som helst i verden å se historikk og verdi på boligen. Med blokkjede-teknologi kunne du ha gjort dette til hvem som helst i verden. Den digitale transaksjonshovedboken, som ofte refereres til som protokollen, er selve fundamentet til blokkjede-teknologi.

Leave a Comment